Home

Publication2

Headteacher’s Welcome

Welcome to the Hafod y Wern Community Primary School website. The school was formed in September 2007 when the previous Infant and Junior schools amalgamated. It was in September 2007 that I started at the new school as Headteacher.

Many changes have taken place in our school since 2007 and through the commitment of the staff we have established a primary school ethos that enables pupils to learn and develop as young people in a primary school environment.

‘The way pupils are cared for, guided and supported is an outstanding feature of the school’- school inspection report April 2009.

We aim to provide a wide range of high quality learning experiences giving every child the opportunity to achieve the best that they can. I am a firm believer in enriching the curriculum through visits, visitors and special experiences and because of this our school is an exciting, inspiring place in which to learn.
I hope that you find our website useful and if you would like to find out more about us please do not hesitate to contact us at School.

Mr Simon Edwards

Headteacher

 

Croeso oddi wrth y Prifathro.

Croeso i’r wefan Ysgol Gynradd Cymunedol Hafod y Wern.

Sefydlwyd yr ysgol yn mis Medi 2007 pan ymunodd y cyn-Ysgolion Plant Iau a Babanod. Dechreuais fel Prifathro yn yr ysgol newydd yn mis Medi 2007. Digwyddodd llawer o newydiadau yn ein ysgol ers hynny a trwy brwydfrydedd fyng nghydweithwyr sefydlwyd Ysgol Gynradd gyda natur sydd yn galluogi plant i ddysgu a datblygu fel pobol ifanc mewn amgylchedd Ysgol Gynradd.

‘Mae modd gofal, arweinad a chefnogiad y plant yn nodwedd arbennig yr ysgol’ – adroddiad arolygu ysgol mis Ebrill 2009.

Ein amcan yw i ddarparu profiadau eang o ansawdd uchel i alluogu cyfleuoedd i bob plentyn gyrraedd eu uchafbwynt addysgol. Credaf yn gadarn mewn cyfoethogi y cwricwlwm trwy ymweliadau, ymwelyddion a phrofiadau arbenning ac oherwydd hyn mae ein ysgol yn fan dysgu cyffroes ac ysbridoledig.

Rwyn gobeithio eich bod wedi darganfod ei’n wefan yn ddefnyddiol ond os mynwch fwy o wybodaeth cysylltwch gyda’r ysgol os gwelwch yn dda.

Mr Simon Edwards

Prifathro